5/5

Privacyverklaring

Tekstschrijver Daniëlle Kelder (hierna: Daniëlle Kelder), gevestigd aan Rinnewaard 50 1824JD Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://daniellekelder.nl
Rinnewaard 50
1824JD Alkmaar

0622646394
hallo@daniellekelder.nl

Daniëlle Kelder is de Functionaris Gegevensbescherming van Tekstschrijver Daniëlle Kelder, te bereiken via hallo@daniellekelder.nlCookies op deze website

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Daniëlle Kelder gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en/of jouw gebruiksgemak.

De website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Hiermee worden bezoekersaantallen en websitegebruik bijgehouden. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google; het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld; en de gegevens worden niet gekoppeld aan Google Adwords of andere Google diensten.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Persoonsgegevens die ik verwerk

Daniëlle Kelder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Rekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele overige gegevens die je actief verstrekt in het contact, bijvoorbeeld in e-mails of telefoongesprekken


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hallo@daniellekelder.nl. Dan verwijder ik die informatie.

Andere bijzondere persoonsgegevens worden niet verzameld.Doel en grondslag van de verwerking persoonsgegevens

Daniëlle Kelder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opnemen van contact, telefonisch of per mail, om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afleveren van diensten aan jou
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het opstellen van offertes
 • Wettelijke verplichtingen zoals voor de belastingaangifte


Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Daniëlle Kelder bewaart je persoonsgegevens zo lang als strikt nodig is om de dienstverlening correct uit te voeren en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Dat resulteert in de volgende bewaartermijnen en grondslagen:

Voor- en achternaam
Bewaartermijn: 7 jaar
Fiscale bewaarplicht

Adresgegevens
Bewaartermijn: 7 jaar
Fiscale bewaarplicht

Rekeningnummer
Bewaartermijn: 7 jaar
Fiscale bewaarplicht

Telefoonnummer
Bewaartermijn: Tot 2 jaar na je laatste contact
Klantbeheer en -communicatie

E-mailadres
Bewaartermijn: Tot 2 jaar na je laatste contact
Klantbeheer en -communicatieDelen van persoonsgegevens met derden

Daniëlle Kelder verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ze zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of uit wettelijke verplichting. Als een bedrijf persoonsgegevens verwerkt in mijn opdracht zal ik met hen een verwerkingsovereenkomst sluiten. Hierin wordt vastgesteld dat zij veilig en vertrouwelijk omgaan met verstrekte gegevens. Daniëlle Kelder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Geautomatiseerde besluiten

Daniëlle Kelder neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde processen of gegevensverwerking.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daniëlle Kelder. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik over jou heb in een computerbestand naar jou, of een ander door jouw genoemde organisatie, te laten sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, evenals een intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar hallo@daniellekelder.nl. Ter verificatie van je identiteit kan je verzocht worden om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen met je verzoek. Dit is ter bescherming van je privacy. Ik reageer dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Via de volgende link kan je desgewenst een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsBeveiliging van persoonsgegevens

Daniëlle Kelder neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is SSL-beveiligd (versleutelde https-verbinding in plaats van http); de toegang tot e-mails en factuurgegevens is beveiligd met een wachtwoord.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@daniellekelder.nl

Scroll naar boven